Starší vydání:

Příprava k přijímačkám na SŠ pro páťáky

Test tvořený 9 úlohami. Úlohy jsou zaměřeny na některé jazykové a čtenářské dovednosti, které mohou být ověřovány testem v rámci přijímaček na osmiletá gymnázia.