Zde najdete k volnému užití testy absolventů volitelného semináře Literární test v rámci studia na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze. Koncepce testu, testové úlohy i konstrukce testu jsou vždy samostatným autorským dílem jednotlivých studentů.

Život evropského civilního obyvatelstva za 2. sv. války

Autorkou testu je Tereza Nejtková, studentka oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na FF UK v Praze.

Knížky lidového čtení

Autorkou testu je Kateřina Hilgardová, studentka oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na FF UK v Praze.

Rozumíte lidovým písním

Autorkou testu je Hana Loudová, studentka Učitelství českého jazyka a literatury FF UK v Praze.

Rozumíte pohádkám

Autorem testu je Ondřej Vojtíšek, student oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na FF UK v Praze.

Současná česká próza

Autorkou testu je Michaela Šaršeová, absolventka magisterského studia oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na FF UK v Praze.