Vyzkoušejte si, jak zvládáte některé dovednosti ověřované maturitním testem. Zdarma!

Příprava k maturitní zkoušce_poezie

test o 11 úlohách zaměřených na práci s básnickými texty

Příprava k maturitní zkoušce_jazykové dovednosti

test o 13 úlohách zaměřených na některé dovednosti ověřované maturitním testem